جلوگیری از افسردگی عروس هلندی و طوطی سانان

۱۳۹۷-۰۲-۱۶
افسردگی عروس هلندی

جلوگیری از افسردگی عروس هلندی و طوطی سانان

خیلی از پرنده ها بخاطر شرایط کاری ما، زمان زیادی در منزل تنها می مونند و با توجه به وابستگی طوطی سانان به صاحب خود، بسرعت […]
صفحه اینستاگرام فندق را ببینید..
ورود